วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

การเลือกซื้อผลไม้

การเลือกซื้อผลไม้
มังคุด : เลือกที่เปลือกไม่แข็ง ขั้วยังดูสด อยากได้ลูกที่มีขนาดกี่เมล็ดให้ดูใต้ลูกจะมีปุ่มเรียงเป็นวงกลมตามขนาดของเมล็ดภายใน

ทุเรียน : เลือกลูกที่มีลักษณะกลม จะมีรสชาดดีกว่าลูกที่มีลักษณะยาวรี แต่ละพูต้องมีขนาดเท่ากันจึงจะได้ทุเรียนครบทุกพู

องุนแดง : เลือกลูกที่มีสีแดงคล้ำ เนื้อแน่น ไม่มีรอยช้ำ ขนาดลูกเท่ากันทั้งพวง

องุ่นเขียว : เลือกเหมือนองุ่นแดง เพียงแต่เืลือกลูกยาวรี ซึ่งจะมีรสชาดดีกว่าลูกกลม

ฝรั่ง : หากชอบแบบเนื้อกรอบให้เลือกให้กลมแป้น ผิวเรียบ หากชอบแบบเนื้อแน่น ให้เลือกลูกรี ๆ ผิวไม่เรียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น